Bubblan 

                                            Konferensrummet utanför boxen

Bubblan är vårt väldigt annorlunda konferensrum som vi använder när våra gäster vill tänka i nya banor, utvecklas och vara extra kreativa. Nu konfererar på "puffar" eller kuddar och får ett lite annat perspektiv på konfererandet.
Bubblan blåses upp med hjälp av en pump och pumpen behöver fortsätta gå så länge bubblan ska vara uppblåst.
Ni får plats 4 - 6 personer i bubblan utan att det blir trångt.