Vårt livsviktiga vatten

Kranmärkt vatten 

En livsviktig resurs för allt och alla är vårt vatten. En resurs vi måste värna och ta hand om. 

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen. Då vi har utmärkt kranvatten - som hos oss dessutom är biologiskt renat i vårt eget system - är det otroligt onödigt att köpa in vatten som redan finns på plats.
Vi använder endast kranvatten på vår arbetsplats, på de konferenser vi anordnar, i vår restaurang, glasskiosk och på vårt hotell.

Genom kranmärkningen visar vi att vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Tack för att ni är med och minskar vår miljöpåverkan!