Integritetspolicy

Policy för GDPR-personuppgiftshantering
1 INLEDNING OCH SYFTE
Syftet med denna policy är att säkerställa att Breanäs Hotell AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR).
Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING
Ägare Ina Pedersen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Ina Pedersen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för kunder, återförsäljare samt leverantörer som berörs av vår verksamhet.
3 ORGANISATION OCH ANSVAR
Ina Pedersen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs.
4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Personuppgiftsbehandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter - oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.
5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
* Breanäs Hotell AB använder dina personuppgifter för att kontakta DIG vid frågor, erbjudanden eller annat som kan uppkomma vid din bokning och/eller din beställning. Breanäs Hotell AB lämnar inte ut din uppgifter till tredje part.
* Ansvarigs kontaktuppgifter: Mail ina@breanashotell.se eller telefon 073-409 85 71
* Vi sparar endast det telefonnummer samt mailadress du anger vid bokningar hos oss, samt adresser i det fall då ni beställt leverans av presentkort. 
* www.breanashotell.se ligger på Webnodes webhotell. Deras personuppgiftsbiträdesavtal kan du läsa om här.